Oct 7, 2006

Simula na ng Ber months and sa pamilya namin simula na ito ng sunod-sunod ng birthday...Elise's First Birthday


Pix nung sportsfest namin...